Thi công

Thi công chính trang chống xuống cấp thuộc dự án: chỉnh trang, chống xuống cấp sân trước cổng Ðoan môn, thành phố Hà Nội

Kinh thành Thăng Long gồm ba vòng thành: Kinh thành rộng lớn bao quanh vòng ngoài, tiếp đến là Hoàng thành, trong cùng là Cấm thành, nơi ở, làm việc của vua và Hoàng gia. Đoan Môn là lần cửa trong cùng dẫn vào Cấm thành được xây dựng từ ... Chi tiết

Thi công sàn ứng lực trước dự án “Tổ hợp thương mại, văn phòng và Nhà ở cao tầng Eco-Green Tower”

Trung tâm Tư vấn Thiết bị và xây dựng thương thảo và ký thành công hợp đồng thi công sàn ứng lực trước dự án “Tổ hợp thương mại, văn phòng và Nhà ở cao tầng Eco-Green Tower” tại số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội với ... Chi tiết

PHU VĂN LÂU HỒI SINH TRONG MÙA FESTIVAL HUẾ 2016

Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng miền Trung - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện dự án tu bổ, bảo tồn di tích Phu Văn Lâu phục vụ Festival Huế 2016 ... Chi tiết

Lễ bàn giao công trình: Bảo tồ, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện - Lăng Thiệu Trị

Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung đã tổ chức lễ bàn giao công trình: “Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – ... Chi tiết

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

... Chi tiết

Tu bổ, phục hồi hệ thống hành lang và bảo tồn hệ thống nền móng cung điện Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế

Ngày 25/3/2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện KHCNXD Miền Trung - Viện KHCN Xây dựng tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi hệ thống Hành lang và bảo tồn nền móng ... Chi tiết

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích trung ương Miền Nam, tỉnh Tây Ninh

Khu di tích Trung ương Cục miền Nam là một di tích lịch sử cách mạng quan trọng đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đây là cơ quan đại diện cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh ... Chi tiết