Khảo sát địa chất CT

Khảo sát địa chất công trình Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là dự án liên kết giữa Vietcombank, Công ty du lịch Bến Thành và Công ty Bonbay Investment (Hồng Kông). Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Pelli Clarke Pelli Architects Inc của Mỹ. Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc ... Chi tiết

Hoàn thành việc khảo sát địa chất công trình trường trung học cơ sở tại lô TH5– Hà Đông

Nhằm thu thập các số liệu cần thiết về đất nền làm cơ sở cho việc lựa chọn các giải pháp nền móng thích hợp thì việc khảo sát địa chất công trình là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Công ... Chi tiết

Khảo sát địa chất công trình

Thực hiện hợp đồng số 114 và 115/2009 VKH đã ký tháng 6/2009 với Gamuda Lan Vietnam LLC, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc khảo sát địa chất công trình dự án công viên Yên Sở hạng mục C2, A2-2, A2-3, A2-4 theo đề cương đã ... Chi tiết