Khảo sát xây dựng

Hoàn thành việc khảo sát địa chất công trình tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại Văn Phú

Nhằm phục vụ giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho công trình thì việc thu thập số liệu về điều kiện địa chất trong phạm vi các kết cấu và tổng thể là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu trên, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn ... Chi tiết

Khảo sát địa kỹ thuật công trình Chương Dương Golden Land tại Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế và xây dựng thì việc khảo sát địa kỹ thuật thu thập thông tin về điều kiện địa chất công trình là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Công ty CP Chương ... Chi tiết

Quan trắc địa kỹ thuật công trình Sai Gon Times Squara tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo hợp đồng số 105/2009 PVMN đã ký với Timesquare (VN) Investment Joint stock company, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc quan trắc địa kỹ thuật công trình trên tuân thủ các văn bản hiện hành của Nhà nước. ... Chi tiết

Khảo sát địa chất công trình Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là dự án liên kết giữa Vietcombank, Công ty du lịch Bến Thành và Công ty Bonbay Investment (Hồng Kông). Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Pelli Clarke Pelli Architects Inc của Mỹ. Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc ... Chi tiết

Hoàn thành việc khảo sát địa chất công trình trường trung học cơ sở tại lô TH5– Hà Đông

Nhằm thu thập các số liệu cần thiết về đất nền làm cơ sở cho việc lựa chọn các giải pháp nền móng thích hợp thì việc khảo sát địa chất công trình là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Công ... Chi tiết

Khảo sát địa chất công trình

Thực hiện hợp đồng số 114 và 115/2009 VKH đã ký tháng 6/2009 với Gamuda Lan Vietnam LLC, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc khảo sát địa chất công trình dự án công viên Yên Sở hạng mục C2, A2-2, A2-3, A2-4 theo đề cương đã ... Chi tiết