Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất công trình Đại Bảo Tháp tại Lâm Đồng

Ngày tạo : 27/05/2024

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam thực hiện việc khảo sát địa chất công trình Đại Bảo Tháp tại Huyện Đại Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hạng mục Đại Bảo Tháp nằm trong tổng thể khuôn viên dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen, có kích thước khối đế 50x50m2, với những đặc trưng đặc biệt, dự kiến sẽ là điểm nhấn cho Khu du lịch tâm linh.

Theo hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và IBST/S, IBST/S đã thực hiện 29 hố khoan, chiều sâu đến 50m. Đối tượng nghiên cứu chính là nền đá cát bột kết thuộc hệ tầng La Ngà (J1-2ln) trong giới hạn khảo sát, các thông tin về đới phong hóa, nứt lẻ và chất lượng đá của hệ tầng này được làm sáng tỏ để làm cơ sở cho việc thiết kế nền móng công trình.

 

 

Các tin liên quan