Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa kỹ thuật công trình khu dân cư Trường Thịnh Gradens tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/07/2015

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc khảo sát địa kỹ thuật công trình khu dân cư Trường Thịnh Gradens tại phường Long Trường, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Trường Thịnh Garden là một tiểu dự án 160 ha phân chia dân cư, có tổng số 438 biệt thự dân cư, trường học, đường xá và các khu vực màu xanh lá cây... VinaProjects được giao quản lý dự án và quản lý xây dựng cho giai đoạn 1, gồm 92 biệt thự, cơ sở hạ tầng và các hạng mục có liên quan khác. Thực hiện công việc trên, Phân Viện tiến hành khoan lấy mẫu 12 vị trí sâu 30m đến 70m, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và quan trắc Piezometer, thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu về: phân loại đất, sức bền của đất và các đặc trưng biến dạng của đất theo tiêu chuẩn ASTM; dự kiến hoàn thành sau 1 tháng.

Các tin liên quan