Thi công tu bổ di tích

Bảo tồn, phục hồi tổng thể di tích Ngọ Môn (giai đoạn 1)

Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, là lễ đài trong phần lớn các lễ đại triều của triều Nguyễn, và là bộ mặt của Hoàng Thành. Ngọ Môn là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất trong bốn cổng của Hoàng Thành, được xây dựng năm 1833 (sau ... Chi tiết

Bảo tồn, phục hồi di tích Đình làng Dương Nỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Phân viện KHCN Xây dựng miền Trung tổ chức lễ khởi công dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình lang Dương Nỗ - Giai đoạn 2 - xã Phú Dương, huyện Phú Vang, ... Chi tiết

Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện – Hữu Tùng Viện

Ngày 13 tháng 06 năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện – Hữu Tùng Viện - Lăng ... Chi tiết

Khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà, cung Diên Thọ, Đại Nội Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà thuộc khu vực cung Diên Thọ, Đại Nội Huế. ... Chi tiết

Khởi công dự án Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài, Đại Nội Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài thuộc khu vực Hoàng thành Huế. Dự án có tổng mức ... Chi tiết

Tu bổ, tôn tạo di tích thành Hoàng Đế và phát huy giá trị cụm di tích tháp Bánh Ít, Bình Định

Đáp ứng yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc thỏa thuận mặt bằng quy hoạch khu vực di tích Thành Hoàng Đế (Giai đoạn 2) và phương án xây dựng Đền Thờ Hoàng Đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc tại khu vực phía Đông ... Chi tiết