Lập dự án đầu tư XD

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng CT mở rộng bãi gyps- Công ty TNHH 1 thành viên DAP- VINACHEM

Ngày tạo : 13/07/2015

Trong tháng 3 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật - Viện KHCN Xây dưng đã ký kết hợp đồng Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng bãi gyps của Công ty TNHH 1 thành viên DAP- VINACHEM tại lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.


Ảnh: Khu kinh tế Đình Vũ- quận Hải An - TP. Hải Phòng.

Hợp đồng mang mã số : 110/2013-VĐKT.

Các tin liên quan