Lập dự án đầu tư XD

Lập dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành và nhà ở tập thể xí nghiệp than Tân Lập - Công ty TNHH một thành viên than Hạ Long

Ngày tạo : 13/07/2015

Nhằm đáp ứng và nâng cao nhu cầu làm việc, sinh hoạt của CBCNV Xí nghiệp than Tân lập cũng như Công ty Than Hạ Long – TKV, đồng thời tạo một quần thể kiến trúc cảnh quan đẹp tương xứng với khu vực; Công ty TNHH1.TV Than Hạ Long quyết định đầu tư xây dựng nhà điều hành và nhà ở tập thể xí nghiệp than Tân Lập. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tại phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả.

Công trình được quy hoạch trên diện tích đất 24.250 m2 với chiều cao tối đa là 5 tầng, mật độ xây dựng 25,7%, bao gồm 2 khu chức năng chính: khu văn phòng làm việc cho khoảng 60 người và khu ở tập thể cho khoảng 1000 cán bộ công nhân viên cùng các công trình phục vụ như nhà ăn, nhà y tế, nhà tập luyện thể thao; các khu phụ trợ khác. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành sau 3 năm với tổng số vốn đầu tư cho dự án là 75 tỷ đồng. Ngoài việc lập dự án đầu tư xây dựng, Viện KHCN Xây dựng còn thực hiện việc tư vấn khảo sát địa chất cho công trình trên.

Các tin liên quan