Lập dự án đầu tư XD

Tư vấn lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa tháp Pô-Sah-Inư

Ngày tạo : 13/07/2015

Với mục đích gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đồng thời hoàn chỉnh hạ tầng, khai thác, phát triển các lợi thế về lịch sử, văn hóa và du lịch của Khu di tích tháp Pô-Sah-Inư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10/09/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 dự án tại phường Phú Hài – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận do Phân Viện KHCN Xây dựng Miền Trung thiết kế và lập dự án.

Dự án có diện tích 9,13ha do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Thực hiện công việc trên không chỉ bảo tồn, tôn tạo các di tích trong khu vực di tích tháp Pô-Sah-Inư mà còn hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích, xây mới các công trình: nhà điều hành, quản lý, nhà đón tiếp, trưng bày, nhà biểu diễn nghệ thuật Chăm, nhà truyền thống Chăm,… nhằm mục tiêu phát huy giá trị khu di tích. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Các tin liên quan