Thử nghiệm/Chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 6260 : 2009 Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật, QCVN 16:2019/BXD cho Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50 được sản xuất ... Chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu, TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công nghiệm thu ... Chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Gạch trang trí đất sét nung

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 1450:2009 cho Gạch trang trí đất sét nung được sản xuất tại Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ tại 119 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, ... Chi tiết

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Trụ sở làm việc công ty Vinfast"

Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Trụ sở làm việc công ty Vinfast" tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội theo một số tiêu ... Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu kính chống cháy

Ngày 15/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với mẫu kính chống cháy theo tiêu chuẩn ISO 3009:2003 cho ... Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu màn ngăn cháy

Ngày 18/11/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 màn ngăn cháy dạng vải chống cháy theo tiêu ... Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu vách panel chống cháy

Ngày 22/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu panel chống cháy được tổ hợp từ các ... Chi tiết