Thử nghiệm/Chứng nhận

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho dự án: “Tổ hợp Ánh Dương – Soleil”. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN. Mẫu ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa của Công ty TNHH Xuân Điềm đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 15/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa khung nhựa cứng U-PVC và cửa gỗ tự nhiên của Công ty TNHH Xuân Điềm có địa chỉ tại thôn Hồ Sen, ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013

Ngày 05/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013 cho sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT có địa chỉ tại K05B - Đường số ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH MTV Vĩnh Đức Long An phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày 12/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng pooc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme của Công ty ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Vân Nam Phát phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Ngày 27/12/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 cho sản phẩm Cửa khung nhựa cứng U-PVC (cửa nhựa lõi thép) – cửa sổ, cửa đi của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô

Ngày 18/07/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Cọc vuông bê tông cốt thép phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9394:2012 và Bê tông thương phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9340:2012 cho Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô ... Chi tiết