Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 8652:2012, QCVN 16:2019/BXD cho Sơn tường dạng nhũ tương được sản xuất tại Công ty Cổ phần sơn Hoa Phượng có địa chỉ tại số 56 Nguyễn Văn Linh, xã An Đồng, huyện ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Xỉ đáy lò đốt than, tro bay đốt than làm vật liệu san lấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 12249 : 2018 cho Xỉ đáy lò đốt than, tro bay đốt than làm vật liệu san lấp tại Nhà máy Alumin Nhân cơ – Công ty nhôm Đắk Nông – TKV ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ôtô; Tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 12660 : 2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ôtô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu; TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn ... Chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu, TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công nghiệm thu ... Chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Gạch trang trí đất sét nung

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp TCVN 1450:2009 cho Gạch trang trí đất sét nung được sản xuất tại Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai có địa chỉ tại 119 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, ... Chi tiết