Chứng nhận hợp chuẩn

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn theo Giấy chứng nhận số ... Chi tiết

Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ... Chi tiết