Tin tức

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4- Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay được cung cấp bởi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera

Tháng 02/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Bê tông khí chưng áp được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Bê tông Khí Viglacera có địa ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu

Ngày 08/06/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch Bê tông được cung cấp bởi Hợp tác xã Vận tải Trung Hiếu có đia chỉ tại thôn ... Chi tiết

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cho Công ty Cổ phần T&P GLOBAL

Ngày 08/07/2020, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Tro bay và Phụ gia khoáng cho Bê tông đầm lăn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần ... Chi tiết

Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài QCVN 02:2020/BXD

Tháng 9/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá kết quả đề tài “Soát xét QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” do PGS. TS. Trần Chủng ... Chi tiết

Mattit chèn khe co giãn đường bê tông xi măng (VICTA-BS)

VICTA-BS được sản xuất trên cơ sở bitume biến tính, cao su chất lượng và các loại phụ gia đặc biệt khác, dùng để chèn khe co giãn đường bê tông. ... Chi tiết

Phụ gia hóa dẻo cao chậm đông kết (LK-1)

Phụ gia LK-1 ở dạng lỏng màu nâu sẫm, không chứa ion Clo, phù hợp với ASTM C494 loại D & G, TCVN 8826:2011 loại D & G. ... Chi tiết