Thẩm tra thiết kế - dự toán

Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế BVTC cho tổng dự toán Dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa Mê Linh

Ngày tạo : 14/07/2015

Vừa qua, trong đầu năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật - Viện KHCN Xây dựng đã ký kết một hợp đồng với nội dung Tư vấn khảo sát bước lập TKBVTC cho tổng dự toán Dự án Bệnh viện đa khoa Mê Linh.Bệnh viện Đa khoa  tại Mê Linh có quy mô 1000 giường với tổng diện tích bệnh viện hơn 12 ha nằm trong kế hoạch xây dựng 4 bệnh viện đa khoa 1000 giường của Hà Nội.

Các tin liên quan