Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Sở cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/07/2015

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Sở cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh theo hồ sơ đã được phê duyệt. Đơn vị thiết kế là Công ty liên doanh SUNJIN Việt Nam.

Công trình được xây dựng tại 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, trong đó hạng mục nhà làm việc gồm 2 đơn nguyên: đơn nguyên 4 tầng (sau đây gọi là đơn nguyên1) là trụ sở làm việc cho cảnh sát phòng cháy và chống cháy quận 1. Đơn nguyên 12 tầng (sau đây gọi là đơn nguyên 2) là trụ sở làm việc chính cho sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Hai đơn nguyên 1 và 2 được tách biệt bởi khe lún. Công năng trong hạng mục công trình được tổ chức theo tầng cao và theo từng đơn nguyên: Tầng hầm được tổ chức thành gara, các phòng kỹ thuật và các bể phốt; tầng 1 đơn nguyên 2 được tổ chức thành bãi xe chữa cháy chuyên dụng; các tầng 2, 3, 4 đơn nguyên 1 bố trí các phòng làm việc cho cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 1; các tầng từ tầng 1 đến tầng 12 đơn nguyên 2 bố trí các phòng làm việc cho sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh; tầng mái đơn nguyên 2 tổ chức thành sân đỗ máy bay trực thăng.

Các tin liên quan