Tin liên quan

Viện Khoa học đo đạc và bản đổ thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

Ngày tạo : 10/05/2016

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ) năm 2016 ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, mã số 62.52.05.03. Cụ thể như sau:
1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển 
2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/4/2016
Mọi thủ tục chi tiết liên hệ với phòng Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 479 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội, điện thoại: 04.62694418/04.62694419.
Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm tại đây.

Các tin liên quan