Tin liên quan

Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2017)

Ngày tạo : 17/02/2017

Bộ Khoa học và công nghệ nhận được thông báo của Ban Thư ký APEC về việc đề cử ứng viên tham gia giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2017) trong khuôn khổ hợp tác của nhóm khoa học, công nghệ và đổi mới APEC (APEC PPSTI).

Chủ đề giải thưởng ASPIRE 2017: Các công nghệ vật liệu mới. Chủ đề này tập trung vào công nghệ tiên tiến và công nghệ chế biến dùng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách khoa học.

Yêu cầu hồ sơ: Hồ sơ các ứng viên gửi về Bộ Khoa học và công nghệ (Vụ hợp tác quốc tế) bao gồm:  Công văn đề cử ứng viên có dấu đỏ của cơ quan chủ quản; Bản sơ yếu lý lịch Tiếng anh và tiếng việt; ....

Mọi thông tin xin liên hệ: anh Bùi Quốc Anh, điện thoại: 0439439192, Fax: 0439439987, Email: bqanh@most.gov.vn .

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây

Các tin liên quan