Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 2/2019

Ngày tạo : 10/07/2019

Phân tích phần tử hữu hạn về ứng xử kết cấu của tấm lát vỉa hè làm bằng bê tông thường và bê tông cốt sợi tính năng siêu cao, download

TS. Lê Trung Thành

Mô hình phân tích ứng xử dầm bê tông cốt thép chịu tải trọng sử dụng, download

TS. Đặng Vũ Hiệp

Ứng xử động của dầm Sandwich lõi từ vật liệu cơ tính biến thiên hai chiều chịu lực di động, download

TS. Lê Thị Hà

Xác định nguyên nhân rung động công trình và đánh giá ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người sử dụng, download

PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

Lựa chọn thành phần bê tông sử dụng cát mịn theo cường độ chịu kéo khi uốn, download

TS. Hoàng Minh Đức, TS. Nguyễn Nam Thắng, ThS. Ngọ Văn Toản

Thành Điện Hải, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nghiên cứu phương pháp tu bổ, download

TS. KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng, download

TS. Nguyễn Văn Hướng; KS. Phạm Lý Triều; ThS. Nguyễn Thị Lộc; ThS. Lê Trung Thành

Nghiên cứu xác định hệ số vật liệu Hoek-Brown (mi) của đá san hô nứt nẻ bằng các kết quả thí nghiệm ba trục, download

ThS. Nguyễn Quý Đạt; KS. Trần Văn Cương

Bàn về công tác quan trắc công trình xây dựng có độ cao lớn tại Việt Nam, download

TS. Nguyễn Anh Dũng; ThS. Nguyễn Huy Cường

Về hệ thống tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình - Địa kỹ thuật ở Việt Nam, download

PGS. TS. Đoàn Thế Tường

Các tin liên quan