Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 1/2021

Ngày tạo : 06/10/2021

Về vấn đề đảm bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng, download

TS. Hoàng Anh Giang

Phân tích vùng dẻo bậc hai khung thép phẳng với dầm thép - bê tông liên hợp, download

ThS. Lê Phương Bình, ThS. Lê Văn Bình, TS. Đinh Thế Hưng, PGS.TS. Ngô Hữu Cường

Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn vòm trụ không gian một lớp, download

TS. Phạm Văn Đạt

Xác định giá trị áp lực sóng nổ của các vụ nổ đồng thời tác dụng lên nóc công trình, download

TS. Ngô Ngọc Thủy

Đánh giá sự phá hủy cấu kiện bê tông cốt thép dưới tác dụng tải trọng nổ gần bằng mô phỏng số và thực nghiệm tại hiện trường, download

ThS. Phan Thành Trung, ThS. Nguyễn Hữu Hà, GS. TS. Nguyễn Quốc Bảo

Nghiên cứu khảo sát chế tạo bê tông cốt sợi đay, download

TS. Nguyễn Hùng Minh, KS. Nguyễn Thế Tú

Ảnh hưởng của hàm lượng hạt mịn đến độ sụt của hỗn hợp bê tông sử dụng cát nghiền, download

TS. Hoàng Minh Đức, KS. Lê Văn Thắng

Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông sử dụng cát biển, download

TS. Nguyễn Phan Duy, ThS. Lê Văn Đồng

Nghiên cứu các yêu cầu về cường độ thép kết cấu của EN 1993-1-1 và sự phù hợp của mác thép SS400 tại Việt Nam, download

TS. Cao Duy Khôi, ThS. Phan Anh Tuấn

Các tin liên quan