Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1/2019

Ngày tạo : 15/05/2019

TS. Nguyễn Hồng Hải, TS.Nguyễn Nam Thắng

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính Geopolime, download

TS. Phạm Anh Tuấn

Một số kết quả nổi bật trong nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về phương pháp đường truyền lực thay thế chống sụp đổ lũy tiến, download

TS. Nguyễn Ngọc Bá

Giới hạn hàm lượng cốt thép trong kết cấu BTCT chịu uốn theo TCVN 5574:2018, download

TS. Hoàng Minh Đức

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của gạch bê tông đến cường độ chịu nén của khối xây, download

TS. Đinh Quốc Dân, PGS. TS. Đoàn Thế Tường, KS. Đỗ Ngọc Sơn

Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp, download

TS. Phạm Quyết Thắng,ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết

Sử dụng kết cấu tường chắn tro xỉ gia cố vải địa kỹ thuật để xây dựng bể chứa tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện, download

ThS. Nguyễn Công Kiên

Đặc điểm, trạng thái hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng khu vực Hà Nội, download

TS. Phạm Đức Tiệp, ThS. Cao Văn Hóa, KS. Trần Văn Cương

Nghiên cứu sự giảm áp lực đất đắp tác dụng lên nền đất yếu được gia cố bởi các giếng cát, download

TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Cao Duy Khôi, ThS. Trương Thị Hồng Thúy

Thực trạng hệ thống quy chuẩn hiện nay và việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn quốc gia ngành xây dựng, download

 

Các tin liên quan