Các số Tạp chí

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỐ 4 NĂM 2015

Ngày tạo : 07/01/2016

Tạp chí Khoa học công nghệ số 4 năm 2015

Phần 1: Kết cấu - Công nghệ xây dựng download P1 ; download P2

1. Phương pháp phân tích động phi tuyến kết cấu theo lịch sử thời gian không có điều kiện ổn định 

GS. TS Shuenn-Yin Chang

Ths. Trần Ngọc Cường

2. Ứng dụng phần mềm mã nguông mở Opensees trong lập trình mô phỏng cầu chịu động đất

KS. Trần Tiến Đạt

KS. Nguyễn Đức Phúc

TS. Trần Anh Bình

3. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả gia cường dầm BTCT bằng tấm chất dẻo có cốt sợi 

ThS. Nguyễn Hữu Tuân

ThS. Đoàn Như Hoạt

ThS. Trần Đình Hoàng 

4. Nghiên cứu chi tiết sự làm việc của cầu dây văng khi lực căng cáp văng thay đổi 

TS. Nguyễn Hữu Hưng

Phần 2: Vật liệu xây dựng - Môi trường download

1. Cách nhiệt cho toà nhà

ThS. Nguyễn Sơn Lâm

TS. Phạm Đức Hạnh

2. Phương pháp phân tích thông số năng lượng để xây dựng công thức tính giá trị truyền nhiệt tổng cho Việt Nam

TS. Hoàng Minh Đức 

3. Ảnh hưởng của tỉ lệ cốt liệu đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm theo thời gian 

ThS. Vũ Văn Nhân

TS. Nguyễn Thế Dương

4. Chiến lược giảm nhẹ và thích ứng trong kiến trúc ứng phó biến đổi khí hậu 

TS. KTS. Lê Chiến Thắng

ThS. Nguyễn Sơn Lâm

Phần 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa download

1. Về một số kết quả bất thường trong tính toán độ lún của cọc đơn theo phương pháp của tiêu chuẩn thiết kế móng cọc

TS. Trịnh Việt Cường

Phần 4: Quy chuẩn - Tiêu chuẩn download

1. Sự sai khác trong tính toán tải trọng gió tác dụng lên khung thép tiền chế theo Tiêu chuẩn Việt Nam và Hoa Kỳ 

Ths. Phạm Thị Ngọc Thu

Tóm tắt download

Các tin liên quan