Các số Tạp chí

Tạp chí KHCN Xây dựng số 3/2019

Ngày tạo : 14/10/2019

Đánh giá độ tin cậy và dự báo xác suất sự cố của nhà và công trình xây dựng, download

PGS.TS. Nguyễn Xuân Chính, ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Nghiên cứu thực nghiệm Panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước chịu lửa, download

ThS. Hoàng Anh Giang

Phân tích sụp đổ lan truyền trong cầu dây văng bằng phương pháp phần tử hữu hạn, download

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng

Hoàn thiện tiêu chuẩn cốt liệu dùng cho bê tông, download

PGS. TS. Cao Duy Tiến, TS. Nguyễn Đức Thắng, TS. Nguyễn Hùng Minh, TS. Hoàng Minh Đức

Thành phần vật liệu xi măng - cát - cốt sợi Polyme cho sản xuất ngói lợp, download

TS. Nguyễn Hùng Minh, KS. Hoàng Anh Sơn, KS. Lưu Văn Nam

Ảnh hưởng của xi măng đến hiệu quả của phụ gia giảm nước, download

TS. Hoàng Minh Đức, KS. Nguyễn Văn Thạnh

Ứng dụng công nghệ trạm GNSS/CORS trong quan trắc chuyển dịch phục vụ đánh giá tai biến công trình do biến đổi khí hậu ở Việt Nam, download

TS. Diêm Công Huy

Giải pháp chuyển độ cao lên sàn xây dựng bằng công nghệ GNSS trong thi công nhà siêu cao tầng, download

PGS.TS. Nguyễn Quang Thắng, ThS. Vũ Thái Hà, ThS. Diêm Công Trang

Tính toán chọc thủng theo TCVN 5574:2018, download

TS. Lê Minh Long

 

Các tin liên quan