Phục vụ QLNN

Phục vụ Quản lý nhà nước

Ngày tạo : 11/04/2018

1. Sửa chữa tu bổ Phủ Chủ Tịch

2. Thẩm tra Nhà Quốc hội Việt Nam

3. Xử lý chống thấm thủy điện Sơn La

4. Thẩm tra, kiểm định Trung tâm Hội nghị Quốc gia

5. Nhà máy lọc dầu Dung Quất

6. Kiểm định chất lượng công trình Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

 

Các tin liên quan