Lĩnh vực phát triển

Lĩnh vực phát triển

Ngày tạo : 10/04/2018

1. Lĩnh vực địa kỹ thuật

1.1 Công nghệ gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, trụ đất, vôi, xi măng

1.2 Công nghệ móng nổi trong điều kiện lớp đất yếu có bề dày hơn, móng bè - cọc

1.3 Công nghệ sửa chữa nền móng

1.4 Công nghệ gia cường, nâng cao sức chịu tải của cọc khoan nhồi bằng thổi vữa và bơm gia cường đáy cọc

1.5 Công nghệ kiểm tra, đánh giá chất lượng cọc nhồi, tường vây

1.6 Công nghệ quan trắc địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm

2. Lĩnh vực kết cấu xây dựng

2.1 Xác định và tính toán công trình có kể đến tải trọng động (gió bão, động đất)

2.2 Thử nghiệm trên mô hình về ảnh hưởng tải trọng gió, động đất, cháy lên kết cấu công trình và ứng xử của vật liệu kết cấu

2.3 Tính toán và kiểm tra kết cấu nhà cao tầng và nhà khẩu độ lớn

2.4 Khảo sát và xác định nguyên nhân hư hỏng, sự cố công trình xây dựng

2.5 Công nghệ sửa chữa công trình bị hư hỏng kể cả trong trường hợp bị hỏa hoạn

2.6 Công nghệ thi công kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước và biện pháp kiểm tra

3. Lĩnh vực vật liệu xây dựng

3.1 Công nghệ sản xuất bê tông nhẹ các loại

3.2 Công nghệ thi công bê tông khối lớn

3.3 Bê tông cường độ cao và bê tông tự lèn

3.4 Công nghệ thi công bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam

3.5 Công nghệ chống thấm công trình bê tông cốt thép

3.6 Khảo sát tình trạng rỗ, nứt, thấm, ăn mòn bê tông và công nghệ xử lý

4. Lĩnh vực trắc địa công trình

4.1 Công nghệ đo đạc trong quá trính xây dựng nhà cao tầng

4.2 Công nghệ quan trắc độ lún công trình

4.3 Công nghệ quan trắc chuyển dịch ngang của công trình

4.4 Công nghệ quan trắc độ nghiêng công trình

4.5 Công nghệ đo, xử lý số liệu GPS trong trắc địa

4.6 Công nghệ quan trắc lâu dài công trình xây dựng

5. Hoá phẩm xây dựng

5.1 Chế tạo và thi công bột tăng cứng sàn bê tông cốt thép (Victatop)

5.2 Công nghệ chế tạo silicafume từ tro trấu

5.3 Công nghệ chế tạo chất làm gạch gỉ cốt thép

5.4 Công nghệ và vật liệu chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép mới xây dựng trong điều kiện môi trường ăn mòn

6. Công nghệ trùng tu di tích

6.1 Phục chế vật liệu truyền thống: gạch chăm pa, vữa vôi

6.2 Quy trình kỹ thuật gia cố kết cấu gỗ cổ

6.3 Quy trình kỹ thuật tu bổ đền tháp Chăm pa

6.4 Kỹ thuật gia cố kết cấu xây gạch cổ

6.5 Kỹ thuật gia cố kết cấu xây đá ong, đất sét

6.6 Hoàn thành kỹ thuật sơn mài, sơn thếp

6.7 Kỹ thuật kích nâng, di chuyển công trình cổ về vị trí ban đầu

6.8 Kỹ thuật tu bổ, phục hồi tranh tường hoa văn họa tiết trang trí

6.9 Kỹ thuật bảo quản chống rêu mốc, mối mọt, chống ẩm, chống thấm

6.10 Kỹ thuật gia cố nền móng

7. Lĩnh vực khác

Chống thấm bằng Polytop nhập Công nghệ từ Hàn Quốc

 

Các tin liên quan