Lãnh đạo viện

Lãnh đạo Viện

Ngày tạo : 10/04/2018

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Viện trưởng

Nguyễn Hồng Hải

 

Phó Viện trưởng

Đinh Quốc Dân

        

Phó Viện trưởng

Nguyễn Thanh Bình

    

Phó Viện trưởng

Cao Duy Khôi

 

Các tin liên quan