Hợp tác quốc tế

Hoạt động Hợp tác quốc tế

Ngày tạo : 20/05/2024

Các tổ chức quốc tế hợp tác với Viện gồm: Viện Bê tông Mỹ (ACI), Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI), Viện Hàn lâm khoa học xây dựng Trung Quốc (CABR), Trường Đại học xây dựng quốc gia Nga (MGSU), Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ, Trường đại học tổng hợp kiến trúc, xây dựng và trắc đạc (UACEG), Bungari; Viện Công nghệ xây dựng Hàn Quốc; Văn phòng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản; Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương; Trường đại học Melbourne – Australia; Viện Tiêu chuẩn hóa Hoàng Gia Hà Lan; KCL Korea; TUV SUD- Singapore; Đại học công nghệ - Sofia.

Một số hình ảnh về hoạt động hợp tác quốc tế:

1. Hợp tác với Nga

 

2. Hợp tác với Mỹ 

 

3. Hợp tác với Trung Quốc

4. Hợp tác với Nhật Bản

5. Hợp tác với Hàn Quốc

6. Hợp tác với Anh

 

 

Các tin liên quan