Thiết kế lập dự toán CTXD

Thiết kế bản vẽ thi công hai công trình: Trường Tiểu học và Trường THCS Văn Phú Victoria

Ngày tạo : 14/07/2015

Năm 2013, Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú Land đã lựa chọn Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng làm bên nhận khoán thiết kế bản vẽ thi công hai công trình lớn là Trường Tiểu học Văn Phú Victoria và Trường THCS Văn Phú Victoria.

Đây là hai công trình nằm trên Khu đô thị Văn Phú- Hà Đông- Hà Nội. Công trình Trường Tiểu học Văn Phú Victoria có tổng diệ tích đất là 7.824 m2, diện tích xây dựng 2.519 m2, chiều cao 18,4 m với 4 tầng nhà. Công trình Trường THCS Văn Phú Victoria có tổng diệ tích đất là 9.724 m2 , diện tích xây dựng 3.687 m2, chiều cao 19,05 m với 5 tầng nhà.
Trường THCS Văn Phú VictoriaTrường Tiểu học Văn Phú Victoria

Các tin liên quan