Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 05/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9844:2013 cho sản phẩm Vải địa kỹ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNT có địa chỉ tại K05B - Đường số 2 - KCN Long Hậu - Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

 

Các tin liên quan