Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phúc Lộc có địa chỉ tại Số 555 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

 

Các tin liên quan