Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 21/12/2018

Ngày 06/10/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men được nhập khẩu bởi CÔNG TY TNHH NIRO CERAMIC VIỆT NAM có địa chỉ tại: 319 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp. 

Các tin liên quan