Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Phúc Thành đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 27/12/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư thương mại Phúc Thành có địa chỉ tại Khu tái định cư quốc lộ 1B - Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan