Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa nhựa lõi thép và Cửa nhôm của Công ty Cổ phần Cơ khí nội thất Đức Vinh đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 06/01/2017

Ngày 28/04/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa nhựa lõi thép và Cửa nhôm của Công ty Cổ phần Cơ khí nội thất Đức Vinh có địa chỉ tại 260-262 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:

- Cửa 01 cánh khung nhựa cứng U-PVC kích thước đến RxC = 900mm x 2400 mm;

- Cửa 02 cánh bằng khung nhựa cứng U-PVC kích thước đến RxC = 1800mm x 2400 mm;

- Cửa 01 cánh bằng nhôm kích thước đến RxC = 900mm x 2400 mm;

- Cửa 02 cánh bằng nhôm kích thước đến RxC = 1800mm x 2400 mm.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

 

Các tin liên quan