Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Ngày tạo : 12/01/2017

Ngày 03/10/2016, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 cho sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty Cổ phần Hisung Việt Nam có địa chỉ tại Số 25 ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp chuẩn có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Các tin liên quan