Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 26/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 cho sản phẩm Cửa đi – cửa gỗ công nghiệp của Công ty Cổ phần nội thất Hà Lâm có địa chỉ tại Lô đất CN9 – Khu công nghiệp Phú Nghĩa – xã Phú Nghĩa – huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan