Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa của Công ty TNHH Xuân Điềm đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 15/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa khung nhựa cứng U-PVC và cửa gỗ tự nhiên của Công ty TNHH Xuân Điềm có địa chỉ tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

 

Các tin liên quan