Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH MTV Vĩnh Đức Long An phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 12/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng pooc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme của Công ty TNHH MTV Vĩnh Đức Long An có địa chỉ tại Ấp 1, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan