Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH Khoáng sản Tài Phát phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 14/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cốt liệu lớn Dmax 10, Dmax 20 (đá 1x2) và Dmax 40 của Công ty TNHH Khoáng sản Tài Phát có địa chỉ tại Km 18, tỉnh lộ 1, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan