Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhật Bản

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương và Giấy chứng nhận phù hợp TCVN 7239:2014 cho sản phẩm Bột bả tường của Công ty Cổ phần Nhật Bản có địa chỉ tại Nhà 83 Lô D6, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan