Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Hasky

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 04/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Kính dán nhiều lớp dày: 8,38mm; 10,38mm; 13,52mm và 17,52mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7364-2,5,6:2004; Kính phẳng tôi nhiệt dày: 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm và 19mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7455:20113; Kính hộp gắn kín cách nhiệt dày: 21mm; 22,52mm và 24mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8260:2009 cho Công ty Cổ phần Hasky có địa chỉ tại Lô 50 Khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan