Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 01/11/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Xà gồ đen phù hợp với tiêu chuẩn JIS G 3350:2017, lưới thép hàn phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9391:2012 cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường có địa chỉ tại Km 10 - Quốc lộ 3 - Cầu Đôi - xã Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan