Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 18/07/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Cọc vuông bê tông cốt thép phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9394:2012 và Bê tông thương phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9340:2012 cho Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô có địa chỉ tại 168 CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

 

Các tin liên quan