Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cốt liệu lớn Dmax 20 (đá 1x2cm) của Công ty TNHH Xây dựng Chính Thức phù hợp với QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 05/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cốt liệu lớn Dmax 20 (đá 1x2cm) của Công ty TNHH Xây dựng Chính Thức có địa chỉ tại Số 111 đường Lê Duẩn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan