Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 25/08/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Thanh nhôm hợp kim định hình được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Hasky có địa chỉ tại Lô 50 Khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký. Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, mỗi đợt hàng về cửa khẩu, Công ty Cổ phần Hasky có trách nhiệm phối hợp để chuyển hàng đến phòng thí nghiệm của Viện Khoa học công nghệ xây dựng để làm thử nghiệm.

Các tin liên quan