Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Phụ gia khoáng hoạt tính dùng cho bê tông và vữa được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng hóa chất B.E.S.T đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 10/10/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Phụ gia khoáng hoạt tính dùng cho bê tông và vữa được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng hóa chất B.E.S.T có địa chỉ tại: Số 8, ngách 63/60 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký. Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, mỗi đợt hàng về cửa khẩu, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng hóa chất B.E.S.T có trách nhiệm phối hợp để chuyển hàng đến phòng thí nghiệm của Viện Khoa học công nghệ xây dựng để làm thử nghiệm.

Các tin liên quan