Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm kính dán cường lực an toàn hai lớp và kính cường lực an toàn sơn cách nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Deborah đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 06/01/2017

Ngày 29/12/2016 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm kính dán cường lực an toàn hai lớp và kính cường lực an toàn sơn cách nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Deborah có địa chỉ tại Nhà 105 ngõ 66 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán số: 09-2016/DEBORAH-YUANDA ngày 09/11/2016, tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 101186944942 ngày 20/12/2016.

Các tin liên quan