Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Cửa thép chống cháy giới hạn EI120 phút; Cửa thép và cửa inox của Công ty TNHH Vina - Sanwa đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 12/01/2017

Ngày 22/12/2016, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Cửa thép chống cháy giới hạn EI120 phút; Cửa thép và cửa inox của Công ty TNHH Vina - Sanwa có địa chỉ tại Khu công nghiệp công nghệ cao II, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng cung cấp cho Dự án Mở rộng nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (Theo hợp đồng số 62/2015/HĐKT/HIDIC-SANWA giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và xây lắp Hòa Bình và Công ty TNHH Vina - Sanwa).

Các tin liên quan