Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Cửa gỗ – Cửa đi của Công ty Cổ phần xây dựng An Việt đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 30/03/2017

Ngày 28/02/2017 Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Cửa gỗ – Cửa đi của Công ty Cổ phần xây dựng An Việt có địa chỉ tại Thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng cung cấp cho Nhà chung cư cao tầng CT1, dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội (Theo hợp đồng kinh tế số 49/HĐKT/2016 ngày 01/11/2016 giữa Xí nghiệp xây lắp – Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị BQP và Công ty CP xây dựng An Việt).

Các tin liên quan