Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp – Cửa đi D1 và D2 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Việt đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 12/01/2017

Ngày 05/09/2016, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Cửa gỗ công nghiệp – Cửa đi D1 và D2 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Việt có địa chỉ tại 288A Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng cung cấp cho Chung cư Huỳnh Tấn Phát số 1351 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh (Theo hợp đồng số 23/2016/CNDD-KTAT giữa Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Việt).

Các tin liên quan