Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 26/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Bồn rửa mặt và xí bệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ECO HOUSE KOSCOS có địa chỉ tại: Số 28 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực cho lô hàng nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán số: 290817/KC-ECO ngày 29/08/2017, tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 10160535955 ngày 15/09/2017.

 

Các tin liên quan