Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ phản quang và kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày tạo : 24/10/2018

Ngày 31/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ phản quang và Kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ tại: 171 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 7. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị với lô hàng theo hợp đồng mua bán số ANNEX 01 ngày 28/02/2018 và tờ khai nhập khẩu số 101902987320 ngày 15/03/2018

Các tin liên quan